תיכון גולדווטר אילת

תיכון גולדווטר אילת

שנת לימודים מוצלחת

מידע לתלמיד

מערכת שעות תלמידים

מצגת הוראות לכניסה לשיעור וירטואלי לשעת חירום

במצגת הבאה הוראות לכניסה לעבודה של שיעור וירטואלי לשעת חירום למקרה תקלה התקשרו :0505797211

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA