תיכון גולדווטר אילת

תיכון גולדווטר אילת

מידע לתלמיד

מצגת הוראות לכניסה לשיעור וירטואלי לשעת חירום

במצגת הבאה הוראות לכניסה לעבודה של שיעור וירטואלי לשעת חירום למקרה תקלה התקשרו :0505797211WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA