תיכון גולדווטר אילת

תיכון גולדווטר אילת

ניהול

חזון התקשוב הבית - ספרי

טכנולוגית המידע והתפתחותה המהירה היא המאפיין העיקרי של הדור בו אנו חיים ונראה שעוצמתו של מאפיין זה והשפעתו יתחזקו בדורם של תלמידנו הצעירים.חזון התקשוב של בית ספר גולדווטר.


טכנולוגית המידע והתפתחותה המהירה היא המאפיין העיקרי של הדור בו אנו חיים ונראה שעוצמתו של מאפיין זה והשפעתו יתחזקו בדורם של תלמידנו הצעירים. היכולת לפתח ולקדם את : המדע, הטכנולוגיה, המסחר ,החינוך, וכפועל יוצא להשפיע על - איכות החיים וחוסנה של המדינה תלויים לא מעט ביכולת לשלוט בטכנולוגיה זו לקלוט במהירות את החידושים המהירים ולדעת להוסיף עליה חידושים משל עצמינו. מערכת החינוך, היא שאמונה על הקניית הכלים המאפשרים לדור העתיד להשתלב בתרבות עתירת התקשוב זו ולקדמה.
בית הספר התיכון גולדווטר רואה במשימה חינוכית זו את כוכב הצפון של חזונו – חזונה של מערכת החינוך בישראל, ופועל כבר בהווה למימושו. לאורו , יטפח בית הספר את הסביבה הלימודית, את דמות המורה , התלמיד, הסביבה , והתרבות הבית ספרית. סביבה לימודית- המבוססת על תשתית טכנולוגית שתאפשר הוראה ולמידה מתוקשבים בציוד המתקדם ביותר ותדאג לעדכן אותו על פי קצב ההתפתחות הטכנולוגית . סביבה כזו חייבת להיות מתוחזקת ומגובה על ידי צוות טכני מיומן וצוות דידקטי מתאים.
מורים ומחנכים - האמונים על הדגמים הפדגוגיים החדשניים ביותר בתחום ההוראה המתוקשבת. ויותר מכך: לומדים להכיר את החידושים הטכנולוגיים ויודעים לפתח בעזרתם אמצעי הוראה וחינוך פורצי דרך באופן עצמאי . מורים היודעים לזמן לתלמיד בתוך ההוראה הקונבנציונאלית את האתגרים המיוחדים שמציב העולם המתוקשב: כדוגמת האתגרים מולם יעמוד התלמיד כבוגר . מורים היודע למתוח את השיעור והלמידה בכיתה אל תוך "ההוראה מרחוק" ולהרחיב את קירות בית הספר המוצקים לקירות גמישים של בית ספר וירטואלי.
תרבות בית ספרית – היודעת לנצל את אפשרויות התקשורת שמעניקה הטכנולוגיה. ומחזקת בעזרתה את מהירות העברת המידע , לחיזוק הקשר בין המורים, התלמידים, ההורים ובית הספר ויודעת לחבר את התלמיד לבית הספר גם כשהוא בביתו.
כל אלו חוברים יחד לעצב את דמותו של התלמיד ובוגר בית הספר:
תלמיד הלומד לקלוט במהירות חידושים טכנולוגיים לשלוט בהם ולהשתמש בהם
תלמיד הלומד להשתמש נכון באסטרטגיות לקליטה מהירה של מידע
תלמיד הלומד להשתמש נכון באמצעי התקשורת שהטכנולוגיה מעניקה לו

תלמידים הצומחים לבוגרים שהם אנשים עצמאיים ויצירתיים היודעים לדלות ביעילות את הדרוש להם מתוך הים הגועש של טכנולוגיה ומידע. בוגרים השולטים בטכנולוגיה ויודעים להמשיך ולפתח אותה. בוגרים היודעים באופן מושכל להשתמש במידע: לפיתוחם האישי, והמקצועי. בוגרים היודעים להשתמש באמצעי התקשורת המתפתחים חדשים לבקרים : לשיפור איכות החיים שלהם ויותר מכך להשפיע על החברה כך שלא תסטה מערכיה האנושיים .
WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA