תיכון גולדווטר אילת

תיכון גולדווטר אילת

ניהול

דברי המנהלת

אנו כל באי בית הספר מאמינים שלכל תלמיד ותלמידה זכות שווה לרכוש דעת ולהתחנך לאורם של ערכים אוניברסאליים, אנושיים, ישראליים ויהודיים.זכות זאת תמומש על ידי מתן זכות לכבוד, למוגנות ולביטחון בכל זמן ומקום.

אמנת בית הספר
אנו כל באי בית הספר מאמינים שלכל תלמיד ותלמידה זכות שווה לרכוש דעת ולהתחנך לאורם של ערכים אוניברסאליים, אנושיים, ישראליים ויהודיים.
זכות זאת תמומש על ידי מתן זכות לכבוד, למוגנות ולביטחון בכל זמן ומקום.
לפיכך אנו מקבלים על עצמנו ברוחו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לכבד כל אדם באשר הוא אדם, להימנע משימוש בכל סוג של אלימות פיזית ופגיעה מילולית. כמו כן להימנע מכל אמירה המתפרשת אצל הזולת כאיום ולהקפיד על כללי הדיבור והשיח.


אני מאמין בית ספרי

בית ספר "גולדווטר" באילת שואף להיות בית חינוך איכותי ומקצועי המעניק מסגרת לימודית, חינוכית וחברתית מאתגרת בסביבה בטוחה ומטופחת.
צוות בית הספר רואה את ייעודו בהכנת תלמידיו לחיים, בפיתוח יכולת הלמידה ובהקניית השכלה ותרבות.
בית הספר מאמין שלכל תלמיד יש יכולות וכישורים ועל כן יציע מגוון של תחומי דעת ייחודיים ומאתגרים המהווים בסיס עשיר ויציב להתקדמות אינטלקטואלית, טכנולוגית ואקדמית.
צוות ביה"ס שוקד על יצירת סביבה מוגנת ובעלת אקלים מיטבי.
צוות ביה"ס שואף לפתח אצל בוגריו זיקה, תחושת שייכות וקשר למדינת ישראל ועם ישראל.
צוות בית הספר מאמין ומחנך לערכים אנושיים, לאומיים ודמוקרטיים, כגון: סובלנות, יושר והגינות, עזרה הדדית, מתן כבוד לזולת ולמקום, לשם עיצוב אדם הנושא באחריות אישית ולאומית בחברה הישראלית.
בית הספר מעודד את מעורבותם של הלומדים בחיי החברה הישראלית, תוך טיפוח אזרחות פעילה, מחויבות לערכיה, לתרבותה ולמורשתה. כמו כן אנו מטפחים מנהיגות חיובית המאמינה בנתינה ובהתנדבות בקהילה.
ביה"ס רואה בחינוך למצוינות "ערך" ולפיכך פועל לקידום מיטבי של התלמידים לצורך יצירת לומדים עצמאיים ואורייניים היודעים לעשות שימוש מושכל בטכנולוגיות המחשוב והמידע המתקדמים לצרכי למידה, חקר והעשרה.
הצוות החינוכי מתחייב לפעול יחד למען חיזוק תחושת השייכות וההזדהות של תלמידים ומורים עם בית הספר ע"י יצירת הזדמנויות למעורבות ולשיתוף פעולה בעשייה החברתית, התרבותית והחינוכית.
על מנת להגשים את יעדינו החינוכיים והמקצועיים נפתח יחד את היכולת והכישרון הטמונים בכל אחד מאתנו ונאפשר לכל מורה להגיע לידי ביטוי עצמי, תוך שיתוף פעולה מלא וכבוד הדדי.
לפיכך, אנו חברי הצוות החינוכי בוחרים ליטול אחריות ומחויבות מלאה לרתום את התלמידים, את ההורים ואת הקהילה כולה להגשמת "ה"אני מאמין" בחיי היום יום בבית הספר.

האמן כי יש לך ייעוד ויש לך הכוח הפנימי להגיע לכל מה שאתה מצפה מהחיים.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA