תיכון גולדווטר אילת

תיכון גולדווטר אילת

שנת לימודים מוצלחת

ניהול

אתר תשלומי הורים דרך האינטרטנט

חזון התקשוב הבית - ספרי

טכנולוגית המידע והתפתחותה המהירה היא המאפיין העיקרי של הדור בו אנו חיים ונראה שעוצמתו של מאפיין זה והשפעתו יתחזקו בדורם של תלמידנו הצעירים.

דברי המנהלת

אנו כל באי בית הספר מאמינים שלכל תלמיד ותלמידה זכות שווה לרכוש דעת ולהתחנך לאורם של ערכים אוניברסאליים, אנושיים, ישראליים ויהודיים.זכות זאת תמומש על ידי מתן זכות לכבוד, למוגנות ולביטחון בכל זמן ומקום.

מידע לתלמיד

מערכת שעות תלמידים

מצגת הוראות לכניסה לשיעור וירטואלי לשעת חירום

במצגת הבאה הוראות לכניסה לעבודה של שיעור וירטואלי לשעת חירום למקרה תקלה התקשרו :0505797211

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA