יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט.

בפורטל התוכן החינוכי שעורים לשימושכם בזמן חירום וגם ברוגע.פורטל התוכן החינוכי