יום ג', טו’ בסיון תשע”ט.
ימים א' וד',13:30 - 08:00 , 18:00 - 16:00. ימים ב' ג' וה', 16:00 - 08:00

ימים א' וד',13:30 - 08:00 , 18:00 - 16:00. ימים ב' ג' וה', 16:00 - 0:18