יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט.
בי"ס "גולדווטר" הוקם בשנת 1970 כתיכון ממלכתי ראשון בעיר אילת. נקרא על שמם של התורמים האמריקאים לאה ומונרו גולדווטר. בי"ס גולדווטר הוא בי"ס שש שנתי....

בי"ס "גולדווטר" הוקם בשנת 1970 כתיכון ממלכתי ראשון בעיר אילת. נקרא על שמם של התורמים האמריקאים לאה ומונרו גולדווטר. בי"ס גולדווטר הוא בי"ס שש שנתי. תלמידי בית הספר מופנים דרך מינהל החינוך, השומר בהקפדה על חלוקה שוויונית של בוגרי כיתות ו' בין שלושת בתי הספר העי"ס בעיר. בתשע"ד ילמדו בבית הספר כ-1200 תלמידים ב- 42 כיתות: 21 בחטיבת הביניים ו- 21 בחטיבה העליונה. בחטיבת הביניים לומדים בכיתות הטרוגניות וכיתות חינוך מיוחד. בחטיבה העליונה לומדים התלמידים בשלוש רמות: בגרות עיונית מוגברת, אקדמית, מב"ר, אומ"ץ ומב"ט, בשני נתיבים – נתיב עיוני ונתיב טכנולוגי. כמו כן, מאפשר בית הספר לימודי המשך במסגרת כיתות י"ג – י"ד במסלול טכנאים והנדסאים במגמת חשמל. בית הספר פועל לקידום כלל אוכלוסיית התלמידים תוך שימת דגש על מניעת נשירה והגדלת מספר הזכאים לתעודת בגרות מלאה. בית הספר מתאפיין בעבודה פדגוגית אינטנסיבית הבאה לידי ביטוי במפגשים שבועיים של צוותי עבודה בתוך מערכת השעות, הן ברמת צוותי השכבות והן בתחומי הדעת השונים. רכזי המקצועות פועלים בראייה שש שנתית ויוצרים רצף פדגוגי המלווה את התפתחותו הלימודית של הפרט מכיתה ז' עד י"ב. קידום ההוראה נעשה תוך שימת דגש על פיתוח סביבה לימודית נעזרת מחשב בכל מקצועות הלימוד. ברוח התפיסה החינוכית נעשית הפעילות החברתית בבית הספר ומהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים. בית הספר מתאפיין במתן טיפול פרטני לכל תלמיד בהתאם לצרכיו האישיים והלימודיים והצוות החינוכי משקיע מאמץ רב ביצירת קשר אישי רצוף עם התלמיד ועם הוריו. ביה"ס שואף ליצירת אקלים מיטבי, בטוח ומוגן. במסגרת זו הועבר שאלון מדד אלימות ולאור הממצאים גובשה תכנית עבודה. בביה"ס מגמת "רות"ם" (רובוטיקה ותכנות) בחטיבת הביניים. התלמידים הלומדים במגמות אלו הינם תלמידים מצטיינים בעלי ידע רחב בתחומי המדע, המתמטיקה והשפה האנגלית. במסגרת הלימודים במגמה אנו מפתחים את תחום "הרובוטיקה" ומעמידים מזה שלוש שנים צוותים המתחרים בתחרויות FIRST. במהלך שנים אלו ביה"ס זכה בפרסים מכובדים הן ברמה המחוזית והן ברמה הארצית. תחום נוסף הוא תחום פיתוח מנהיגות צעירה. התוכנית כוללת הכשרה לתלמידים מובילים ובעלי כישורי מנהיגות. התלמידים עוברים קורס במשך שבוע ימים. בתום הקורס, בסיוע מורה מלווה, הם מובילים את שכבתם ביוזמות ערכיות רבות. כמו כן, המש"צים הבוגרים מפעילים שכבות צעירות הן בביה"ס ומחוצה לו. תחום השל"ח מפותח מאד בבית ספרנו ובא לידי ביטוי בהכנת התלמידים לימי שדה ולגיחות באופן ראוי ביותר. התלמידים מגלים מנהיגות אמיתית בפעילויות אלו. פעילי סביבה – תלמידים מצטיינים מחט"ב משתתפים בפעולות חינוכיות – הסברתיות במטרה ללמוד על הסביבה ולשמור עליה. התלמידים לומדים במסגרת המכון הבינאוניברסיטאי לחקר ימים ואגמים מונחים ע"י חוקרים בכירים ועושים על מנת לחזק את הקשר בין האדמה לסביבה, אנחנו וכדור הארץ. בחטה"ב מופעלת תוכנית "עזריאלי" המקדמת תלמידים במקצועות מתמטיקה ואנגלית, תוכנית "מיצוי ומצויינות" לשתי הקצוות של הקשת ההישגית, התוכנית "פותחים עתיד" ששמה לה למטרה לחבר תלמידים מרקעים שונים לעשייה החברתית וההישגית ו"אורנים", חונכות מתנדבים מחו"ל בשפה האנגלית.