יום ג', טו’ בסיון תשע”ט.

בקובץ המצורף ניתן לקרוא אודות תקנון בית הספר, צוות בית הספר והחזון הבית ספרי מידעון תשסט.pdf