יום ה', טז’ באדר א' תשע”ט.
לעיונכם ,"חוברת הכוון" ובה פרטים על כל המגמות שעשויות להיפתח בשנת הלימודים הבאה תשע"vמאחלים לכם בחירה מוצלחת .

לחצו על ה- pdf מגמות .pdf